Rekisteri ja tietosuojaseloste

Tämä on Vaasan Autokoulu Ay:n henkilötietolain 10 ja 24§ ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri ja tietosuojaseloste. Laadittu 25.05.2018.

1. Rekisterinpitäjä

Vaasan Autokoulu Ay, Kirkkopuistikko 30, 65100 Vaasa www.vaasanautokoulu.fi, info@vaasanautokoulu.fi, 0443170070

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Vaasan Autokoulu Ay, info@vaasanautokoulu.fi, 0443170070

3 Rekisterin nimi

Vaasan Autokoulu Ay:n asiakasrekisteri

4 Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

-henkilön suostumus (dokumentoitu)

-laki (ajokorttilaki)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on lakiin perustuvat hakemukset ja lomakkeet sekä yhteydenpito asiakkaaseen. Lakisääteinen velvollisuus säilyttää tietoja 5-vuotta.

5 Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, osoite, puhelinnumero, syntymävaltio, sähköpostiosoite ja laskutustiedot.

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallentettavat tiedot saadaan asiakkaalta.

7 Tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n ja ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU.n ja ETA:n ulkopuolelle. Tietoja luovutetaan Ajovarmalle ja Trafille.

8 Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmän avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti (käyttäjätunnukset, salasanat ja virusturva) sekä ne sijaitsevat lukitussa tilassa. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä että tallennettuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti.

9 Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa tietonsa tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisena rekisterinpitäjälle.

10 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (oikeus tulla unohdetuksi). Pyyntö tulee lähettää kirjallisena rekisterinpitäjälle.